среда, 10 мая 2017 г.

中文数字一到十。Learn 1 to 9 in Chinese.


一一三三五五。
二二四四六六。
七八九七八九。

yī yī sān sān wǔ wǔ.
èr èr sì sì liù liù.
qī bā jiǔ qī bā jiǔ.

The Chinese Numerals for Businessmen by Polina ShinkinaКомментариев нет:

Отправить комментарий